Ο "πυρήνας" της ταυτότητας

Κατά την διάρκεια ανάπτυξης ενός παιδιού, η ταυτότητά του αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά γύρω στην ηλικία των δύο ετών. Είναι τότε που το παιδί έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι είναι ένα ξεχωριστό άτομο με διαφορετικές απόψεις και συναισθήματα. Χτίζει λοιπόν την προσωπικότητά του, την αναπτυξιακή του ταυτότητα. Στον πυρήνα αυτής της ταυτότητας δημιουργούνται τα θεμέλια για νέες γνώσεις, νέες εμπειρίες και νέες συμπεριφορές. Κάθε εμπειρία αποθηκεύεται και φιλτράρεται εκεί. Χωρίς αυτόν, δεν υπάρχει καμία βάση για μνήμη ή απόκτηση γνώσεων. Η Ανάπτυξη της Ταυτότητας ποτέ δεν ολοκληρώνεται πλήρως καθώς πάντα προστίθενται νέες εμπειρίες που βιώνουμε. Ο "πυρήνας" όμως, πρέπει να έχει εγκατασταθεί στην πρώιμη παιδική ηλικία ώστε οι νέες εμπειρίες να έχουν από κάπου να πιαστούν. Διαφορετικά θα είναι παροδικές.

 

Το αυτιστικό άτομο

Ο Davis® αναφέρει πως σε ένα αυτιστικό άτομο ή έχει αποτύχει να αρχίσει  η αναπτυξιακή του ταυτότητα ή δεν έχει ολοκληρωθεί επαρκώς. Οι παροδικές εμπειρίες είναι συχνό φαινόμενο. Για παράδειγμα, μερικοί δείχνουν μία έλλειψη φόβου όταν περνάνε το δρόμο, χωρίς να τους νοιάζει πόσες τέτοιου είδους επικίνδυνες καταστάσεις είχαν στο παρελθόν. Άλλοι εμφανίζουν έναν ανεξήγητο φόβο σε μη απειλητικές συσκευές, όπως για το στέγνωμα των χεριών, ή για το καζανάκι στις τουαλέτες ανεξάρτητα πόσες φορές έχουν βιώσει τέτοιου είδους καταστάσεις. 

 

Όταν η σημαντική φάση της εξατομίκευσης ολοκληρωθεί, μπορούμε να αρχίσουμε να εισάγουμε ή να εγκαταστήσουμε ξανά Βασικές Έννοιες ζωής. Χρειάζεται να τις παρουσιάσουμε με έναν τρόπο που δεν θα απορριφθεί από οποιαδήποτε "πυρηνική" ταυτότητα. Μπορούμε μόνο να προσθέσουμε πάνω στις προηγούμενες εμπειρίες, νέες!

Ο