Το Κέντρο μας!

Οι ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες καθιστούν το περιβάλλον κατάλληλο ώστε το άτομο να ελευθερωθεί και να βγάλει στην επιφάνεια τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά. Σας παρουσιάζουμε ένα μικρό μέρος αυτών!

 

 

Περισσότερες φωτογραφίες
  • Το Κέντρο μας!
  • Το Κέντρο μας!
  • Το Κέντρο μας!
  • Το Κέντρο μας!
  • Το Κέντρο μας!
  • Το Κέντρο μας!
  • Το Κέντρο μας!
  • Το Κέντρο μας!